Benefit v oblasti zdraví

Episode 7,  Dec 16, 2020, 02:00 AM

V tomto díle podcastu PROFactum Cast se zabýváme daňovými aspekty zaměstnaneckými benefity z oblasti zdraví. Zaměříme se na to, za jakých podmínek může zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům benefity z oblasti zdraví. Dále se budeme zabývat tím, jak jsou tyto benefity daňově výhodné, zda jsou nějak omezeny a co vše lze za benefit z oblasti zdraví považovat.