Ostatní benefity

Episode 8,  Jan 06, 2021, 02:00 AM

V tomto díle podcastu PROFactum Cast pokračujeme v rozebírání dalších zaměstnaneckých benefitů, kterými jsou benefity z oblasti školství, sportu, rekreace, kultury a tištěných knih. Zaměříme se opět na to, za jakých podmínek může zaměstnavatel poskytnout zaměstnancům tyto benefity. Dále se budeme zabývat tím, jak jsou tyto benefity daňově výhodné, zda jsou nějak omezeny a co vše lze za tyto benefity považovat.