Martin Lucký, Bizmachine 1. díl: Obchodník nic proaktivně nenabízí, využívá relevantní data

Episode 164,  Dec 10, 2020, 02:00 AM

Martin Lucký je co-founder firmy BizMachine, která hledá cesty, jak nejlépe využít B2B data pro business a marketingové účely.

Jak obchodníkům pomáhají data? Jak s nimi pracují? Proč kombinovat interní a externí data? Čím trpí velké firmy? Čím trpí malé firmy? Proč zavést do firmy CRM? Co je to lead list a proč je dobré ho mít?