Martin Lucký, Bizmachine 3. díl: B2B data a jejich využití

Episode 172,   Jan 07, 2021, 02:00 AM

Martin Lucký je co-founder firmy BizMachine, která hledá cesty, jak nejlépe využít B2B data pro business a marketingové účely.

Co jsou to B2B data a kdy se využívají? Existují data na každý subjekt? Kdo dnes data používá? Co je to master data management? Co je to datová hygiena? Co to znamená, když se firma chová datově nehygienicky? Jaký je rozdíl mezi stalkingem a researchem? Jaká data jsou nejcennější? Jak se sbírají data?