Martin Lucký, Bizmachine 2. díl: Sběr dat není jen hledání konkrétní příležitosti

Episode 168,   Dec 24, 2020, 02:00 AM

Martin Lucký je co-founder firmy BizMachine, která hledá cesty, jak nejlépe využít B2B data pro business a marketingové účely.

Co data umí a k čemu jsou dobrá? Jak se data rozdělují? K čemu můžete data využít? Proč prioritizovat? Co data umí? Jak analyzovat data obchodníků? Jak poznat příležitost? Kdy sbírat data? Jak si s daty moct sám a je to vůbec vhodné?