David Duc Do: Okamura je banán

Episode 69,   Dec 16, 2020, 02:00 AM

David je Vietnamský influencer, který se snaží spojit českou a vietnamskou komunitu. Učí podnikatele používat TikTok. Je CEO ve firmě Czech Viet, která pomáhá českým firmám oslovit vietnamskou komunitu.

Jak se David dostal do Čech? Co pro Vietnamce znamená rodina? O čem je Sapa? Co zažijete na procházce Sapou? Pro co si dojít do Sapy? Kupuje si Vietnamec raději zboží od Vietnamce? Co se exportuje z Evropy do Vietnamu? Jak covid ovlivnil výlety do Sapy? Kdo jsou banáni? Jak se chovat k člověku vietnamského původu? Jak probíhá business s Vietnamcem? Jaké je postavení žen ve Vietnamu?