Pavla Temrová: Daně při prodeji nemovitosti 2021 - podmínky osvobození od daně

Jan 04, 03:26 PM
Poptávka po nemovitostech je stále vysoká, ceny bytů zatím neklesají. Budoucnost ale je v tuto chvíli nejistá. To může mnoho lidí motivovat k prodeji.