Petra Drahanská: Základem kvalitního vzdělávání je jasně stanovený cíl

Episode 23,   Jan 18, 2021, 02:00 AM

Petra Drahanská vystudovala dramatickou výchovu na JAMU a mj. 15 let působila jako lektorka firemních kurzů. V současné době je koučkou a lektorkou na volné noze, garantem certifikovaného výcviku "Metoda zážitkové pedagogiky", šéfredaktorkou časopisu Gymnasion a také zakladatelkou spolku pro mezigenerační setkávání žen Mokoša.

Co je skutečným obsahem termínu Experiential learning? Jaký je rozdíl mezi zážitkem a zkušeností? A jaké jsou základní pilíře kvalitního vzdělávání? Povídání o klíčových principech učení prožitkem, nové knížce, která se tomuto tématu věnuje a také o nezbytnosti propojování formy a obsahu rozvojových programů.