Tomáš Gřešek: Všechno začíná prvním malým krokem

Episode 79,   Jan 20, 2021, 02:00 AM

Tomáš Gřešek je lektor, konzultant a kouč. Specilaizuje se na rozvoj osobnosti a týmu ve firmách a baví ho témata jako je Průmysl 4.0, štíhlé myšlení, digitalizace, sdílená data a inovace. Je také autorem knihy SMARTEEST+ CÍLE.

Co je pro Tomáše úspěch? Jak si určit priority? Jak fungují myšlenkové automaty? Jak se zastavit a vzít věci z nadhledu? Proč využívat vizualizaci? Jak se posunula automatizace? Proč je nalezení naší podstaty zásadní? Co byste dělali, kdybyste nemuseli vydělávat peníze na živobytí? Jak byste pracovali se zaručeným příjmem?