Daniela Kolomazníková: Chceme kontrolu, kterou nemáme

Episode 27,   Mar 15, 2021, 02:00 AM

Daniela Kolomazníková je vzděláním psycholožka, zároveň má zkušenosti z manažerské práce, učí na vysoké škole, je spolumajitelkou společnosti Expertní Board 21 a pro své klienty pracuje v roli lektorky, koučky, ale i psychoterapeutky.

Pokud vás zajímá, jak lze skloubit roli pomáhajícího terapeuta a na výkon zaměřeného lektora či kouče, poslechněte si rozhovor s Danielou, která je v obou těchto polohách doma. Povídali jsme si nejen o tom, jak mění současná náročná situace požadavky zaměstnavatelů, se kterými se na Danielu obracejí, ale především o rychle se rozšiřujícím fenoménu posledních měsíců – networkingových a podnikatelských klubech. Jaké jsou základní principy fungování mastermindových skupin? Co je důležité pro to, aby svým členům přinášely konkrétní užitek? A je dnes skutečným trendem posun od lektorů tradičního střihu a nejrůznějších „vykladačů pravdy“ k facilitátorům a těm, kdo vytvářejí prostředí ke sdílení zkušeností?