Petr Syrový: Lidé teď mají čas na plnění snů

Mar 02, 02:00 AM

Petr podniká od roku 2004 a jeho nejnovějším projektem je pravidlapodnikani.cz. Vizí tohoto projektu je ochránit podnikatele před úřady. Petr je zároveň mentorem začínajících projektů a startupů a expertem na podnikatelské startupy.

Jakým způsobem Petra zasáhla korona krize? Proč teď vzniká tolik startupů? Jaké jsou nejčastější chyby, se kterými se Petr setkává? O čem vlastně podnikání je? S jakým cílem vznikl projekt pravidlapodnikani.cz ?

Jakub Málek: https://www.linkedin.com/in/jakub-malek/