Vím, jak podpořit autonomii ve vzdělávání - Václav Fiala

Season 1, Episode 54,   Mar 02, 2021, 02:00 AM

Václav Fiala vystudoval přírodovědeckou fakultu na Jihočeské univerzitě, ale již několik let bydlí v Praze, kde je učitelem chemie a integrovaných přírodních věd. Je to také nadšený badatel, milovník přírody a vietnamského jídla a brzy již dvojnásobný otec. Externě spolupracuje s Národním pedagogickým institutem na rozvoji a podpoře čtenářské a přírodovědné gramotnosti na školách. Díky jeho badatelskému přístupu si žáci přijdou na poznatky sami a sepíšou si i svou vlastní učebnici.

Jak podpořit autonomii ve vzdělávání? Jak vypadá Václavova příprava na hodinu? Jak vypadá jeho hodina? Proč učitele přestává jejich práce bavit? Jsou děti po autonomní výuce připravené na přijímací zkoušky? A jak Václav komunikuje s rodiči?