Barne- og ungdomskulturmeldingen og Kulturtanken i fremtiden

Mar 25, 09:23 AM
Redaktør Julie Rongved Amundsen snakker med daglig leder i Scenekunstbruket, Ådne Sekkelsten, direktør i Det Norske Blåseensemble, Thorstein Granly og kunstnerisk leder i Flaaten Bjørk kompani, Jarl Flaaten Bjørk, om stortingsmeldingen for barne- og ungdomskultur som ble lagt fra 19. mars og om Kulturtankens rolle i dag og i fremtiden.  Episoden er laget i samarbeid med Norsk Teater og Orkesterforening (NTO).