Podcast #4 Vladimír Králíček - Život spjatý s auditem

Apr 13, 01:00 AM
Vladimír Králíček je auditorem tělem i duší a člověk se před ním musí mít na pozoru, neboť jakýkoliv dotaz a rozhovor může být součástí procesu ověřování věrného obrazu. Jako praktikující auditor začínal v prvopočátcích auditorské profese v ČR, zapojil se do vedení Komory auditorů ČR, jejímž byl viceprezidentem i prezidentem, a dodnes je členem Výboru pro metodiku auditu. Současně uplynulých 30 let vede kurzy věnované auditingu a vnější a vnitřní kontrole na VŠE v Praze. Nejen o jeho životní cestě jsme si povídali, ale též o vývoji auditu a jeho účelu, o vztahu účetních a auditorů či rolí výborů pro audit.