Patrik Schober – Průmysl potřebuje dobré PR

Apr 12, 06:09 AM
Patrik Schober, řídící partner agentury PRAM Consulting, má ve svém portfoliu zastoupených firem zajímavou část těch z průmyslu. U jedné konkrétně se potkáváme v rámci redakčních aktivit. Proto víme, že k PR přistupuji lépe, než je mnohdy nelichotivý standard tuzemského trhu. 

I když epizoda opět více evokuje naši komunikační linku Marketing 4 Engineering, tak dobré PR je základem každého úspěšného podniku i v průmyslu. Úspěšné zvládnutí této disciplíny se totiž může velice rychle propsat do hospodářských výsledků podniku.