Víme, jak efektivně vzdělávat začínající programátory (a tím budovat unikátně organizovanou firmu) - Markéta Mazlová

Apr 20, 01:00 AM

Markéta se v rámci Institutu pro podporu inovativního vzdělávání podílí na projektu, který vzdělává začínající programátory. Bude vyprávět o tom, jak je možné efektivně vzdělávat programátory, přinášet jim příležitosti pracovat na reálných úlohách, a přitom vytvářet pro zákazníka software na míru, a tím vydělávat skrze vzdělávací činnost.

Jak tento unikání projekt funguje, jaký je jeho business model a organizační struktura? Kdo se může do projektu hlásit a co tím získá? A co je pro fungování takového projektu vlastně potřeba?