Pavel Kučera: Mnoha zásadních životních zlomů si ani nevšimneme

Episode 31,   May 10, 2021, 01:00 AM

Pavel „Kůča“ Kučera se ve své práci věnuje mnoha věcem. Působí jako firemní lektor a kouč, zároveň je průvodcem a facilitátorem mužských kruhů a také připravuje velmi zajímavé programy pro rodiče společně s jejich dětmi. Duší je ale stále především skaut a indián. Jak to jde všechno dohromady?

V rozhovoru jsme se věnovali důležitosti rituálů jak v soukromém životě, tak i ve firemním kontextu. Podívali jsme se na výhody a rizika kmenových kultur ve firmách a také na to, jak moc důležitá je pro mladé lidi role „eldera“ (lídra, chcete-li) při budování jejich kariéry a jak lze pracovat při svém rozvoji s archetypy.