Martin Pavlík: SMART cíle

Episode 112,   May 14, 2021, 01:00 AM

Dnes se podíváme na to, jak se nastavují SMART cíle! Co zkratka SMART znamená? proč by cíle měly splňovat všechny SMART podmínky? Jaký to má vliv na vaše podnikání? Proč si dávat velké cíle? Proč při nastavování cílů brát ohled i na ostatní? Proč byste si k cílům měli nastavovat určitý termín? Dá se metoda SMART použít ještě někde jinde než u nastavování cílů? Proč mít své cíle stále před sebou?