Michal Příhoda: Fruitisimo v online prostředí

Episode 42,  May 24, 2021, 01:00 AM

Michal Příhoda je výkonným ředitelem ve Fruitisimu a tuto firmu provádí celou Covidovou situací.

Jak se Michal dostal na svou aktuální pozici ve Fruitisimu? Jak se Fruitisimo změnilo během pandemie? Jak upravili svůj byznys model? Jak si zákazníci navykli na nákupy online?