Martin Pavlík: Jak implementovat systém do firmy

Episode 122,   Jun 18, 2021, 01:00 AM

Každá firma potřebuje nějaký systém a správně nastavené procesy. Málokdo ale ví, jak je do firmy implementovat. Dnes vás provedu procesem implementace systémů ve firmě d  detailu!

1. Vyhodnoťte potřebu změny
2. Zapojte všechny uživatele
3. Sestavte projektový tým
4. Optimalizujte své procesy
5. Vytvořte podrobné zadání
6. Myslete na integraci s dalšími softwary
7. Vyberte si vhodný systém a dodavatele
8. Implementujte změny
9. Držte se plánovaného rozsahu
10. Migrujte data
11. Nastavte systém
12. Otestujte veškeré procesy
13. Dejte uživatelům trénink
14. Zajistěte uživatelům podporu
15. Motivujte uživatele k přijetí změny
16. Zavádějte změny postupně
17. Testujte přijetí uživateli
18. Naplánujte doběh
19. Načasujte spuštění
20. Zajistěte zvýšenou podporu po spuštění
21. Proveďte bezpečnostní audit
22. Oceňte projektový tým
23. Sledujte a vyhodnocujte přínosy

Ke konci se podíváme i na rizika, na které je lepší se připravit.