Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta

Episode 16,  Aug 13, 2021, 08:33 AM

Tá ról riachtanach ag Oifigigh Oidhreachta Údarás Áitiúla, ag cur oidhreacht na hÉireann chun cinn, ag cruthú na bpolaisithe agus ag tabhairt comhairle ‘s eolais faoi cúrsaí oidhreachta. Sa phodchraoladh atá againn inniu, táimid ag céiliúradh Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2021 in éineacht le beirt Oifigeach Oidhreachta a dhéanann cur síos ar an obair a dhéanann siad chun oidhreacht ár dtír a chosaint.

Tá ról riachtanach ag Oifigigh Oidhreachta Údarás Áitiúla, ag cur oidhreacht na hÉireann chun cinn, ag cruthú na bpolaisithe agus ag tabhairt comhairle ‘s eolais faoi cúrsaí oidhreachta. Sa phodchraoladh atá againn inniu, táimid ag céiliúradh Seachtain Náisiúnta na hOidhreachta 2021 in éineacht le beirt Oifigeach Oidhreachta a dhéanann cur síos ar an obair a dhéanann siad chun oidhreacht ár dtír a chosaint.

Míníonn Máiréad Ní Chonghaile agus Conor Nelligan eabhlóid na seachtaine, conas go bhfuil sé ceann de na himeachtaí cultúrtha is mó anseo in Éirinn gach bliain agus an ról atá aici ag cothú spioraid an phobail trasna na tíre.

Anuas ar sin, tabharfaidh siad a dtuairim faoin tábhacht a bhaineann lenár noidhreacht a chosaint don todhchaí atá romhainn.

Bain taitneamh as an seó.

The Heritage Council: