Jan Skovajsa: Sebelepší marketing neprodá debilní produkt

Episode 133,   Sep 01, 2021, 01:00 AM

Jan Skovajsa je zakladatelem a spolumajitelem agentury myTimi. Je úspěšným lídrem rychlerostoucí firmy a vždy dosahuje svých plánů a buduje vysoce motivovaný tým. Jeho cílem je podpořit malé a střední podnikání v České republice a nejen v ní, prostřednictvím kvalitního a komplexního systému outsourcingu.

Jaký produkt Skovajsa nyní ve spolupráci s moderátorem podcastu Time Toasters vytváří? Jakou profesní dráhu má Skovajsa za sebou? Co vše přináší podnikatelům agentura myTimi? Jak to Skovajsa dělá, že opravdu dosahuje svých cílů? Kolik Skovajsa aktuálně v myTimi řídí lidí? Jak správně nastavit cenu svých produktů?