„Jak si vybrat člověka do týmu, aby se mnou zůstal 20let?“

Episode 2,  Oct 14, 01:00 AM

Výběrové řízení je disciplína, která mi na počátku mého podnikání moc nešla, vlastně - nalejme si čistého vína - nešla mi vůbec. Nicméně v segmentu, který jsem toho času poptával, nešla - k mému údivu - ani renomovaným personálním agenturám a headhunterům. Nezbylo tedy, než se tuto disciplínu pokus/omyl/studium, prostřednictvím více než tisíce osobně vedených výběrovek, naučit.

V dnešním díle se dozvíte:

Jaká struktura vedení výběrového řízení funguje mě? Proč nazývám výběrové řízení „PRVNÍ RANDE“? Jaké má fluktuace zaměstnanců dopady na podnikání a kolik podnikatele stojí peněz? Jak fluktuaci snížit na minimum? Jaká je optimální „kotva“ k dlouhodobému udržení zaměstnance/kolegy ve firmě a proč to nejsou primárně peníze? Proč právě výběrové řízení, zásadně ovlivňuje dlouhodobé udržení a stabilizaci zaměstnanců ve firmě? Proč je důležité mít - k získávání kvalitních kolegů/zaměstnanců – ucelený koncept, kde je výběrové řízení „pouze“ jedna z částí?