Tři jména

Episode 3,  Oct 05, 2021, 08:21 AM

Jakou roli sehráli v „realizaci roku 2016“ záhadní slovenští podnikatelé?