Agenda AWANI: Manifestasi semangat Keluarga Malaysia

Oct 08, 11:47 AM

Pentingnya konsep Keluarga Malaysia dilihat sebagai kiasan terhadap kesatuan dalam kepelbagaian. 

Keluarga Malaysia juga dilihat sebagai satu slogan yang mencerminkan realiti dan tindakan yang perlu dilaksanakan. 

Ikuti pandangan Pengerusi Majlis Profesor Negara (MPN) & Pengarah KITA-UKM, Prof. Ulung Datuk Dr. Shamsul Amri Baharuddin dalam #AgendaAwani