Miky Škoda: Mikrodobrodružství, barvitost a pokora.

Episode 41,  Oct 20, 2021, 12:56 PM

Hostem 41. dílu byl Miky Škoda, dobrodruh, podnikavec a celoživotní skaut. Povídali jsme si o tom, jaké pocity může přinášet setkání s něčím, co nás přesahuje, o tom, proč mu dává smysl dělat skauta pro dospělé a také o tom, co nám ve škole zapomněli říct.