Přesah na detail

Episode 5,   Nov 18, 2021, 09:31 AM

Autenticita.
Cílevědomost.
Strukturovanost.
Ochota se učit novému.
Ochota na sobě pracovat.
Umět sestavit tým, který se navzájem doplní.

Takový mindset dostal Petru z řadové pracovnice až k vedení 650 lidí v @Ceska Sporitelna. 
Dnes se na témže místě stará o témata diverzity a inkluze.