Karl-Olof Andersson om sin biografi över Harry Martinson år 2004

Feb 12, 03:33 PM

Det är Harry Martinsons styrka att kunna formulera sina budskap i skönlitterär form, tycker Karl-Olof Andersson bland annat i den här intervjun. Han avfärdar också dem som enbart ser Harry Martinson som ett naturbarn; han var i hög grad en medveten författare som visste hur han skulle använda sina personliga erfarenheter och stöpa om dem för att föra fram hans syn på världen. Sedan intervjun gjordes 2004 har nog intresset hos den yngre generationen ökat. Tyvärr har Harry Martinson-sällskapets medlemstal gått i motsatt riktning. Foto på Karl-Olof Andersson: Frankie Fouganthin/wikimedia

Inför hundraårsminnet av Harry Martinsons födelse gav bokförlaget Bilda ut en biografi som skrivits av Karl-Olof Andersson. Ingemar Lönnbom intervjuade.