Ivana Lehkoživová: Evidence skutečných majitelů

Season 2, Episode 7,   Mar 15, 2022, 08:00 AM

Co to je evidence skutečných majitelů (ESM)? Jak zjistím, jestli mám v ESM vše v pořádku? Jak se zapisují údaje do ESM? Co se může stát, když nebudu mít ESM v pořádku?

Evidence skutečných majitelů - novinka roku 2021, na kterou ale musí podnikatelé myslet i v roce 2022. Registr, který se týká většiny právnických osob a mezi ty patří i u nás nejpopulárnější s. r. o.