Jaká investiční řešení jsou ideální pro placené investiční poradenství?

Episode 25,  Apr 26, 2022, 01:12 AM

V rámci dalšího 10minutového dílu projdeme důležité podmínky pro poskytování kvalitního placeného investičního poradenství. Lukáš se konkrétně zamyslí nad nástroji, které jsou vhodné pro klienta a poradce. Oproti tomu také upozorní na nástroje, které jsou nevhodné. V některých případech dokonce nebezpečné a drahé.

Hlavní myšlenky tohoto dílu:
  • Proč nejsou vhodná lokální investiční řešení od místních malých správců.
  • Fondy kvalifikovaných investorů jsou pouze v provizním poradenství.
  • FKI nedávají ekonomicky smysl v bezprovizní třídě pro jejich tvůrce v ČR.
  • Provizní řešení prodražuje službu v placeném poradenství.
  • Zamyšlení nad kreditním rizikem vs. rizikem kolísání investice.
  • Důvody důležitosti tržně oceňovaných aktiv v placeném poradenství.