O lásce a úctě

May 03, 2022, 01:00 AM

Epizoda o lásce – tentokrát trochu jinak.

Muži, milujete své ženy? A cítíte se jimi respektováni? 

Ženy, cítíte se milovány? A respektujete své muže?

Jednoduché pravidlo pro vyvážený vztah, kde oba zúčastnění mají stejné potřeby, tedy být milován a respektován, má jednu malou podmínku, o které řada z nás vůbec netuší.  

Epizoda, ve které vám ledacos dojde.

Inspirace k přemýšlení - a to každopádně kladně.