Michala Plachká: Ve vztahu ke klientům je důležité se na ně umět napojit

Episode 54,   Apr 26, 2022, 07:01 AM

Je tu další díl podcastu SalesBooster! Tentokrát byla hostem Michala Plachká, managing partner advokátní kanceláře PURE Legal a místopředsedkyně představenstva České advokátní komory.

Jak je v advokacii regulovaný sales a marketing? Co je a co není v právním businessu etické? Jak právnické firmy získávají své klienty? A jaké jsou její cíle v České advokátní komoře a proč je někdy náročné je prosadit?

Dozvíte se toho ale mnohem více! Namátkou třeba to, proč se často vyplatí shrnout nejdůležitější myšlenku v emailu do prvních pár vět.

http://headim.com/