Teamleader a junioři - jak na ně?

Episode 37,   Jun 21, 2022, 06:15 AM

Cyril Urban, Teamleader a Fullstack developer z Qestu, pokračuje v povídání o pozici Teamleadera a popisuje, jak přistupovat k práci s juniory.