Ivana Lehkoživová: Jak na klientské smlouvy?

Season 2, Episode 10,   Jun 15, 2022, 07:00 AM

Co je obsahem smluv s klienty? Na co je dobré při sjednávání smluv s klienty myslet? Co se stane, když něco zapomenete sjednat? Jak se dá předcházet sporům s klienty?

Základ každého podnikání. Smlouvy s klienty. I když se obsah klientských smluv různí, některé části mají společné. A o těch je tato epizoda.