Jsme normální?

Jul 19, 2022, 02:00 AM

Všichni jsme uvnitř trochu porouchaní.  Ač se zdáme být na první pohled v pohodě, uvnitř nás se ukrývá malá traumatizovaná dušička. Gabor Maté s traumaty pracuje.  Nechte si vyprávět, jak to dělá.