O nové epidemii

Aug 30, 2022, 05:00 AM

Všichni participujeme na šíření společenské epidemie, na kterou jen s obtížemi hledáme spásnou vakcínu.  Je to epidemie vzájemného odsuzování, porovnávání a neodbytného šíření fenoménu "nejsi dost… “.  Tahle epidemie nás fragmentuje a odděluje od sebe navzájem. Jak z toho společenského soukolí zmaru ven?  Existují strategie.  Třeba tahle: držte se za ruce s cizími lidmi. Protože když jste někomu blízko, hůř se vám na něj nasazuje.