AWANI Pagi: Peningkatan pengaruh China di Asia Tenggara: Dilema Malaysia?

Aug 10, 2022, 02:05 AM

Peningkatan pengaruh politik dan ekonomi China di rantau Asia Tenggara jelas kelihatan seiring dengan kebangkitannya sebagai sebuah kuasa besar dunia sejak 1990-an. 

Beberapa persoalan perlu diberi tumpuan termasuk bagaimana Malaysia yang merupakan salah sebuah negara yang terlibat dalam pertikaian di Laut China Selatan mencapai keseimbangan di antara keperluan ekonomi dan kedaulatan negara? Perbincangannya dalam #AWANIpagi