Portfolia s vysokým standardem ESG. Rozdíly mezi západní a střední / východní Evropou

Episode 38,  Oct 04, 2022, 02:56 AM

V této 10minutové epizodě se dozvíte detaily hloubkové ESG analýzy ININ portfolií ve srovnání s ostatními poskytovateli v rámci Evropy.
 
Je už ve střední a východní Evropě normou, že klienti mají k dispozici od poradenských firem portfolia s vysokým standardem ESG, tak jako tomu je na západ od nás? A jaké nástroje převažují v západních zemích? Vedou přímé investice do akcií, nebo nástroje kolektivního investování?
 
Pokud chceme investovat do firem, které mají nízkou uhlíkovou stopu, musíme akceptovat nižší výnos a vyšší riziko se zaměřením jenom na určitý sektor ekonomiky? Nebo se dá sestavit globálně diverzifikované portfolio s nízkou uhlíkovou stopou bezpečně?

Všechny odpovědi najdete v dnešním díle!