Vím, jak neprokouřit pracovní dobu - prof. MUDr. Eva Králíková

Season 1, Episode 94,  Oct 11, 2022, 01:00 AM

Profesorka Eva Králíková je lékařka, která se třicet let věnuje epidemiologii, prevenci a léčbě závislosti na tabáku. Učí na Ústavu hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN a  vede Centrum pro závislé na tabáku 1. LF  UK a VFN. Tímto centrem prošlo na 7000 kuřáků, tedy její zkušenosti s nimi jsou bohaté. Čím déle se léčbou závislosti na tabáku zabývá, tím větší pochopení má pro své pacienty.

Není lehké přestat kouřit, ale co pro to lze udělat, pokud člověk přestat chce? Jak to může podpořit zaměstnavatel a proč by ho to vlastně mělo zajímat? Zaposlouchejte se do zajímavého tématu.