Mají odpovědné investice pozitivní dopad nebo pouze připravují investory o výnos?

Episode 40,  Nov 01, 2022, 01:07 AM

V rámci této desetiminutové epizody volně navážeme na téma odpovědného investování z epizod číslo 28 a 38.

Hlavním cílem je zodpovědět 4 stěžejní otázky:
  1. Zda jsou odpovědné investice více rizikové než ty běžné?
  2. Připravuje se investor o zajímavý výnos oproti klasickým portfoliím?
  3. Jak moc jsou odpovědné investice dražší než ty standardní?
  4. Mají udržitelné investice vůbec nějaký pozitivní vliv na životní prostředí, vedení firem a společnost jako celek?
Na závěr si projdeme důvody, proč je vhodné nahradit hlavní jádrové portfolio právě portfoliem odpovědným.

Níže naleznete zdroje, odkud autor čerpá.
Morningstar analýzy portfolia globálního ETF.
Morningstar analýza portfolia SRI ETF.
Odkaz na ESG analýzu globálního ETF.
Odkaz na ESG analýzu SRI ETF.