Fagforbundet Sandefjord

Season 1, Episode 1,   Nov 25, 2022, 01:09 PM

Seksjonstillitsvalgt i Fagforbundet, Anne Jorid Strøm Svendsen svarer på spørsmål om hvorfor bli tillitsvalgt på arbeidsplassen din og hvilke fordeler man har som medlem av Fagforbundet.