Nastavení cen z pohledu práva

Season 3, Episode 4,   Dec 15, 2022, 08:00 AM

Musí být každá smlouva úplatná? Jak se určí cena, když se na ní zapomeneme dohodnout? Jaké způsoby nastavení cen zná zákon?

Podnikání je činnost provozovaná za účelem zisku. Alespoň tak to říká zákon. A to bez správného nastavení cen nelze. Proto tuto epizodu věnujeme cenám a způsobům jejich určení.