Pivotar, el verb més comú entre les persones emprenedores

Episode 11,   Jun 28, 2023, 04:00 AM

Tots els emprenedors/es han pres la decisió, en algun moment, de pivotar. I no és res més que reorientar el seu producte, per falta de demanda, perquè no encaixa amb la realitat del mercat o perquè el context ha canviat de forma substancial i allò que era d'interès ara ja no ho és. Marcel Planellas és professor d'ESADE i un àvid observador de les estratègies que van seguint les empreses més punteres del nostre país. 
Aquest capítol és un autèntic aprenentatge per a tots/es.