La importància dels indicadors (KPI’s)

Episode 13,   Sep 05, 2023, 04:00 AM

Quin tant % de la gestió d'un projecte emprenedor és intuïció i quin tant % són decisions preses a partir de dades i objectius de negoci?
El consultor, empresari i emprenedor, Francesc Tarongí (Enertika) és partidari de mesurar-ho tot i poder prendre el màxim de decisions basades en les dades registrades o KPI's. 
I també li preguntem: els resultats s'han de compartir amb el conjunt de treballadors de l'empresa i ser el màxim de transparents o això comporta riscos? 
No et perdis aquest interessant episodi!