Umění mluvit

Mar 14, 2023, 06:00 AM

Inspiraci k učení lze hledat všude kolem nás.  Vnímám inspiraci jako zvláštní pohnutí, kdy nás něco natolik zaujme, že o tom začneme přemýšlet.  Jakoby ono “něco” zaťalo drápek do našeho srdce a do naší mysli, a nechtělo se pustit, dokud to více nepromyslíme, nepropojíme s něčím pro nás lákavým a neodbytným.  
Vidím takovou inspiraci v tom, jak mluví náš nový prezident. 
A tak jsem jeho způsob podrobila hlubšímu prozkoumání.  
Kde a od koho se učíte mluvit vy?