Zimbabwe's cattle breeders face tough choices as pasture vanishes - in SiNdebele (Ukunyamalala kwamadlelo kuthwalisa gadalala abafuyi benkomo)

May 30, 2012, 12:40 PM, Bulawayo, Zimbabwe

As rainfall vanishes, animals are selling at less than half their usual cost and dairy industries are suffering. Madalitso Mwando reports from Filabusi, Zimbabwe.

Ukusilela kwezulu sokubangele ukuthi abalimi bathengise inkomo zabo ngentengo ephansi. UMadalitso Mwando usipha loludaba eseFilabusi, eZimbabwe. #pastures

clip location map