Jan Mašek: Každý z nás může být někomu dobrým učitelem

Episode 41,   Mar 06, 2023, 07:20 AM

Se jménem Jana Maška jsou neoddělitelně spjaty tři oblasti – inovace, propojování a spolupráce a vzdělávání. Pracoval ve společnosti 3M na pozici inovačního lídra, kde se naučil propojovat a půjčovat si různé funkční modely z jednoho businessu do druhého. Dnes většinu své energie vkládá do sítě Red Button a aktivit, které s tímto projektem souvisí.

Jak lze zajistit prosperitu společnosti prostřednictvím prosperujících firem a zkvalitněním jejich fungování? Co je (nebo by mělo být) skutečným cílem učení? A jak moc účinný vliv mohou mít přednášky inspirativních řečníků na rozvoj jejich posluchačů? To všechno jsou témata, která jsme s Honzou Maškem v rozhovoru otevřeli. Ale se dozvíte, proč Honza považuje leadership za esenci všech ostatních kompetencí, co jsou podle něj nezbytné stavební kameny fungující spolupráce a jakou roli hrají v jeho životě „Učitelé“.