Den svære revurdering

Episode 7,   Mar 24, 2023, 12:28 PM

Revurderingen af ens BPA er for mange forbundet med hjertebanken, usikkerhed og angst.

Hvad der skal ske? Vil ens timer blive skåret i? Vil ens ordning blive taget? Hvad kan man gøre for at forberede sig bedre til dette møde? Det vil denne episode klæde dig på til.

Til det har vi inviteret Charlotte Rafn. Charlotte er jurist og selv arbejdsleder. I denne episode giver hun et overblik over lovgivningen bag revurdering. Derudover giver hun gåde råd til, hvordan man forbereder sig bedst, hvordan man forholder sig under selve mødet, og hvilke muligheder man har, hvis man ikke er enig i udfaldet af mødet.