U soudu: Moderace smluvní pokuty

Season 3, Episode 9,   May 15, 2023, 07:35 AM

Co je to moderace smluvní pokuty? Kdy k ní mohou soudy přistoupit? Co se při aplikaci moderace nově mění? A má smysl smluvní pokuty i nadále sjednávat?

Smluvní pokuta stejně jako dohoda o mlčenlivosti jsou běžnou součástí smluv, které podnikatelé uzavírají. V dnešním příběhu od soudu se podíváme na to, jak takové porušení smluvní povinnosti mlčenlivosti a na něj navázanou smluvní pokutu posoudil soud.