Štefan Petrík | Je hříchem považovat milování za hřích.

Aug 22, 2023, 03:00 AM

Štefan je organizátorem netradiční a zajímavé aktivity pod názvem Sexualita v číslech. Hovoří o sexualitě a o sexuálním chování na Slovensku, o níž tvrdí, že je stále do značné míry tabuizovaným tématem. Po víceletém zkoumání této oblasti se rozhodl přiblížit ji přes konkrétní čísla a fakta, která se mu podařilo ve výzkumech nasbírat. A protože nemohl být s námi v pražském studiu, spojili jsme se s ním na dálku do Banské Bystrice.